Omdat ik veel waarde hecht aan kwaliteit en het vergroten en verbreden van mijn kennis richt ik mij op het volgende:

 • Lidmaatschap VvOCM
  Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck.
 • Lidmaatschap regio
  Met oefentherapeuten Cesar en Mensendieck samen dragen wij zorg voor alle activiteiten die in de regio plaatsvinden, informatie naar patiënten en verwijzers, nieuwe ontwikkelingen, bij- en nascholing.
 • Kwaliteitsregister Paramedici
  Dit register waarborgt de kwaliteit van leden o.a. door bij- en nascholing en activiteiten ter ontwikkeling van het beroep. Ik ben geregistreerd in het kwaliteitsregister paramedici voor 2014-2019, onder nummer 19906564393.
 • Intercollegiale overleggroep voor chronische pijn en voor algemene oefentherapie
  Met een aantal oefentherapeuten gezamenlijk werken we aan het continueren van de kwaliteit.
 • Bij- en nascholing
  Om mijn vakkennis te blijven ontwikkelen volg ik jaarlijks bij- en nascholing. Tot nu toe heb ik o.a. nascholing gevolgd op de volgende gebieden: hyperventilatie, dysfunctioneel ademhalen, COPD, mindfulness, directe toegankelijkheid, chronische pijnklachten, motivational interviewing, reumatische aandoeningen, dementie en bewegen, drie-dimensionale behandeling van de wervelkolom, functionele bewegingsketens van de armen, balanstherapie, bekkenklachten, zwangerschap en arbeid en zwangerschapsbegeleiding.
 • Lidmaatschap van het landelijk Netwerk Chronische Pijn
  Oefentherapeuten aangesloten bij het landelijk Netwerk Chronische Pijn zijn gespecialiseerd in het behandelen van chronische pijn en richten zich op het werken naar een betere kwaliteit van leven en bewegen. Het Netwerk Chronische Pijn werkt samen met verwijzers zoals revalidatieartsen, reumatologen, neurologen, revalidatiecentra en pijnpoli’s.
 • Registratie bekkentherapie methode Cecile Rost
 • Continue kwaliteitsmeting dmv paramedisch enquêtesysteem Qualizorg
 • Richtlijnen
  In de praktijk wordt gewerkt met richtlijnen, zoals deze door de VvOCM zijn ontwikkeld en goedgekeurd. Het betreft de volgende richtlijnen:

  • lage rugklachten
  • ziekte van Bechterew
  • osteoporose
  • idiopatische scoliose
  • bekkenklachten
  • whiplash
  • urine-incontinentie
  • artrose heup/ knie
  • ziekte van Parkinson
  • aspecifieke nek-schouderklachten
  • RSI / CANS
  • COPD