Omdat wij veel waarde hechten aan kwaliteit en het vergroten en verbreden van onze kennis richten wij ons op het volgende:

 • Lidmaatschap VvOCM
  Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck.
 • Lidmaatschap regio
  Met oefentherapeuten Cesar en Mensendieck samen dragen wij zorg voor alle activiteiten die in de regio plaatsvinden, informatie naar patiënten en verwijzers, nieuwe ontwikkelingen, bij- en nascholing.
 • Kwaliteitsregister Paramedici
  Dit register waarborgt de kwaliteit van leden o.a. door bij- en nascholing en activiteiten ter ontwikkeling van het beroep. Wij zijn geregistreerd in het kwaliteitsregister paramedici onder nummer 19906564393 Marije, 49102875993 Jennifer.
 • Intercollegiale overleggroep voor chronische pijn en voor algemene oefentherapie
  Met een aantal oefentherapeuten gezamenlijk werken we aan het continueren van de kwaliteit.
 • Bij- en nascholing
  Om onze vakkennis te blijven ontwikkelen volgen wij jaarlijks bij- en nascholing. Onder het kopje therapeuten kunt u zien welke scholingen wij gevolgd hebben.
 • Lidmaatschap van het landelijk Netwerk Chronische Pijn
  Oefentherapeuten aangesloten bij het landelijk Netwerk Chronische Pijn zijn gespecialiseerd in het behandelen van chronische pijn en richten zich op het werken naar een betere kwaliteit van leven en bewegen. Het Netwerk Chronische Pijn werkt samen met verwijzers zoals revalidatieartsen, reumatologen, neurologen, revalidatiecentra en pijnpoli’s.
 • Lidmaatschap slaapoefentherapie
 • Lidmaatschap hippische sportoefentherapie
 • Registratie bekkentherapie methode Cecile Rost
 • Continue kwaliteitsmeting dmv paramedisch enquêtesysteem Qualizorg
 • Richtlijnen
  In de praktijk wordt gewerkt met richtlijnen, zoals deze door de VvOCM zijn ontwikkeld en goedgekeurd. Het betreft de volgende richtlijnen:

  • lage rugklachten
  • ziekte van Bechterew
  • osteoporose
  • idiopatische scoliose
  • bekkenklachten
  • whiplash
  • urine-incontinentie
  • artrose heup/ knie
  • ziekte van Parkinson
  • aspecifieke nek-schouderklachten
  • RSI / CANS
  • COPD