Klachtregeling Paramedici vernieuwd

Met ingang van januari 2015 heeft de Stichting Kwaliteitsregister Paramedici de uitvoering van de Klachtenregeling Paramedici als dienstverlening overgenomen van de VvOCM.

De Stichting Kwaliteitsregister Paramedici levert ondersteuning voor de klachtencommissie en leveren een klachtenfunctionaris en secretariële ondersteuning. Patiënten/cliënten kunnen vanaf nu een klacht indienen via het digitale klachtenformulier op: www.klachtenloketparamedici.nl

De brochure is inmiddels ook hier op oefentherapie-alphen.nl terug te vinden op onze vernieuwde klachtregeling pagina.