Als u last heeft van chronische pijn, kan behandeling volgens het chronisch pijnprotocol u helpen om grip op uw dagelijks leven te krijgen. Door op een andere manier met uw klachten om te gaan.

Belangrijk is dat u zich bewust wordt van uw eigen mogelijkheden. En dat u leert wat u zelf kunt veranderen om er beter van te worden. Dat u het vertrouwen in uw eigen lichaam weer hervindt, zodat u dagelijkse activiteiten weer kunt oppakken. Activiteiten zoals werk, sport en bezigheden met familie en vrienden. Dat u – en niet uw pijn – uiteindelijk weer uw leven bepaalt.

Meer informatie over chronische pijn en het protocol kunt u vinden op de website van het Netwerk Chronische Pijn.